Kāore te aroha i ahau mō koutou e te iwi
I mahue kau noa i te tika
I whakarerea e te ture i raurangi rā
Tāmia rawatia ana te whakamanioro
he huna whakamamae nō te tūkino
he auhi nō te puku i pēhia kia ngū
Ko te kaikinikini i te tau o taku ate tē rite ai ki te kōharihari o tōu
Arā pea koe rā kei te kopa i Mirumiru-te-pō
Pō tiwhatiwha pōuri kenekene
Tē ai he huringa ake i ō mahara
Nei tāku, ‘kei tōia atu te tatau ka tomokia ai’
Tēnā kē ia kia huri ake tāua ki te kimi oranga
E mate Pūmahara? Kāhorehore! Kāhorehore!
E ara e hoa mā, māngai nuitia te kupu pono i te puku o Kareāroto
Kia iri ki runga rawa ki te rangi tīhore he rangi waruhia ka awatea
E puta ai te ihu i te ao pakarea ki te ao pakakina
Hei ara mōu kei taku pōkai kōtuku ki te oranga
E hua ai te pito mata i roto rā kei aku purapura ora
Tiritiria ki toi whenua, onokia ka morimoria ai
Ka pihi ki One-haumako, ki One-whakatupu
Kei reira e hika mā te manako kia ea i te utu
Kia whakaahuritia tō mana tangata tō mana tuku iho nā ō rau kahika
Koia ka whanake koia ka manahua koia ka ngawhā
He houkura mārie mōwai rokiroki āio nā koutou ko Rongo
Koia ka puta ki te whaiao ki te ao mārama
Whitiwhiti ora e!

 

Paraone Gloyne